Welkom in de wondere wereld van de honingbij!

Op deze website lees je van alles over bijen, bijenhouden en hoe je imker kan worden. Ook vind je hier informatie over lezingen, cursussen en andere activiteiten van Bijenhoudersvereniging St. Ambrosius Peelland.

Graag nodigen wij je uit op onze ´Open huis´-dagen, elke eerste zondag van de maand van 13.00 uur – 16.30 uur, op het terrein van de ´de Ossenbeemd’ Haageind 31 in Deurne. Daar kunnen de aanwezige imkers je van alles vertellen over onze boeiende hobby.

Steun de Honingbij!

Steun de honingbij met ons Bijen Sponsor Plan!
Bijenhoudersvereniging St. Ambrosius Peelland in Deurne is financieel afhankelijk van contributies van haar leden, van de verkoop van drachtplanten en honing op markten en evenementen, én van donaties. Zoals u wellicht uit de media heeft vernomen gaat het niet zo goed met de honingbij en andere bestuivende insecten. Vanuit verschillende kanten zijn er bedreigingen waarvan de belangrijkste zijn: de Varroamijt, het gebruik van bestrijdingsmiddelen, te weinig drachtplanten in de omgeving. Vele bijenvolken leggen het loodje onder invloed van deze ongunstige factoren. Help ons de bijen beter te beschermen door het sponsoren van een bijenvolk!

Lees meer: Steun de Honingbij!

Activiteiten door Corona op laag pitje

Als gevolg van Corona zijn de activiteiten binnen onze vereniging nagenoeg geheel stil komen te liggen. Een aantal malen hebben we een koffie-uurtje en openhuis dag kunnen organiseren, maar vanwege een positief geteste Ossenbeemd vrijwilliger is de Ossenbeemd op dit moment zelfs geheel voor publiek gesloten.

We hopen natuurlijk dat we op korte termijn weer activiteiten op kunnen pakken.

Op dit moment loopt de Rabo ClubSupport actie. Elke stem op onze vereniging levert voor ons een bedrag op dat de Rabobank uitkeert als steun voor het uitvoeren van onze activiteiten. Voor dit jaar hebben we aangegeven het bedrag te besteden aan het repareren van het dak van de bijenhal.

We hopen natuurlijk op een mooie opbrengst.

Ook in 2020 basiscursus

In samenspraak met onze bijenteeltleraar heeft het bestuur besloten ook in 2020 een basiscursus bijenhouden te organiseren.

Lees meer...

Zoeken