Steun de Honingbij!

Steun de honingbij met ons Bijen Sponsor Plan!
Bijenhoudersvereniging St. Ambrosius Peelland in Deurne is financieel afhankelijk van contributies van haar leden, van de verkoop van drachtplanten en honing op markten en evenementen, én van donaties. Zoals u wellicht uit de media heeft vernomen gaat het niet zo goed met de honingbij en andere bestuivende insecten. Vanuit verschillende kanten zijn er bedreigingen waarvan de belangrijkste zijn: de Varroamijt, het gebruik van bestrijdingsmiddelen, te weinig drachtplanten in de omgeving. Vele bijenvolken leggen het loodje onder invloed van deze ongunstige factoren. Help ons de bijen beter te beschermen door het sponsoren van een bijenvolk!


Met het sponsoren van een bijenvolk ondersteunt u de activiteiten van Bijenhoudersvereniging St. Ambrosius Peelland die gericht zijn op verbetering van de biodiversiteit en de leefwereld van bijen. Ook leiden wij nieuwe imkers op, we geven voorlichting, verzorgen excursies, houden open dagen in onze bijenhal aan het Haageind, zaaien braakliggende terreinen in en planten in samenwerking met de gemeente bij-vriendelijke bomen en bloembollen.
Het BijenSponsorPlan.

Met uw sponsoring kunnen wij al deze activiteiten in stand houden en nog meer doen. U sponsort een bijenvolk al vanaf 25,- per jaar, maar wij ontvangen natuurlijk vol enthousiasme een hoger bedrag!
 
Wat doen wij voor u?
Uw naam (of dat van uw bedrijf) wordt vermeld op onze website www.bijendeurne.nl. U krijgt, ter kennismaking, een uitgebreide rondleiding in de bijenhal op het terrein van ‘de Ossenbeemd’ aan het Haageind in Deurne, u kunt samen met een imker kijken naar de activiteiten van de bijen, bij en in de kast en u ontvangt jaarlijks een pot honing, geoogst van de bijen van onze volken.

Heeft u belangstelling voor het BijenSponsorPlan?
Is uw belangstelling gewekt en wilt u een bijenvolk sponsoren? Neem dan contact met ons op via het contactformulier op www.bijendeurne.nl (bericht ‘ik wil een bijenvolk sponsoren’). U ontvangt dan een bevestiging van uw sponsoring van een bijenvolk.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw steun aan de bijen!

Activiteiten door Corona op laag pitje

Als gevolg van Corona zijn de activiteiten binnen onze vereniging nagenoeg geheel stil komen te liggen. Een aantal malen hebben we een koffie-uurtje en openhuis dag kunnen organiseren, maar vanwege een positief geteste Ossenbeemd vrijwilliger is de Ossenbeemd op dit moment zelfs geheel voor publiek gesloten.

We hopen natuurlijk dat we op korte termijn weer activiteiten op kunnen pakken.

Op dit moment loopt de Rabo ClubSupport actie. Elke stem op onze vereniging levert voor ons een bedrag op dat de Rabobank uitkeert als steun voor het uitvoeren van onze activiteiten. Voor dit jaar hebben we aangegeven het bedrag te besteden aan het repareren van het dak van de bijenhal.

We hopen natuurlijk op een mooie opbrengst.

Ook in 2020 basiscursus

In samenspraak met onze bijenteeltleraar heeft het bestuur besloten ook in 2020 een basiscursus bijenhouden te organiseren.

Lees meer...

Zoeken