Informatie voor nieuwe leden

Graag verwelkomen wij je als nieuw lid van Bijenhoudersvereniging Sint Ambrosius Peelland. In deze folder vind je allerlei praktische informatie over onze vereniging. Heb je nog vragen, neem dan contact op met een van de bestuursleden of met een van de contactpersonen van de diverse werkgroepen.

Het Natuur- en Milieu Educatief Centrum (NMEC) is sinds 2003 de thuisbasis van onze vereniging. Wij maken gebruik van het bezoekerscentrum dat in Deurne bekend staat als de ‘Ossenbeemd’ voor vergaderingen, cursussen en bijeenkomsten. Op het NMEC terrein is ook de Bijenhal van Bijenhoudersvereniging Sint Ambrosius Peelland te vinden, waarin gemiddeld een 20-tal bijenvolken zijn gehuisvest, deels bijenvolken van onze leden en deels verenigingsvolken ten behoeve van de Basiscursus Bijenhouden. Bijenhoudersvereniging Sint Ambrosius Peelland is aangesloten bij de Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV).De vereniging draait op vrijwilligers en telt naast het bestuur een aantal werkgroepen. Er zijn beheerders voor de Bijenhal, de verenigingsmaterialen, het honingdepot en de website. 

Bestuur, werkgroepen en beheerders

Bestuur

Het bestuur vergadert in principe tweemaandelijks op de derde woensdag van de betreffende maand in het bezoekerscentrum van het NMEC. Onder andere komt daar aan de orde; jaarplanning, contacten met imkerverenigingen in de regio en de NBV, nieuwe initiatieven voor activiteiten voor de leden, verenigingsvolken, ledenvergaderingen etc. 

Bloemenmarktenwerkgroep

De bloemenmarktenwerkgroep is op diverse jaarmarkten in Deurne en omgeving aanwezig en verkoopt daar namens de vereniging bloemen, planten en verenigingshoning. Op deze wijze genereert de vereniging (naast de contributie) inkomsten om allerlei activiteiten te kunnen financieren, de Bijenstal te beheren en verenigingsmaterialen te kopen. 

Drachtplanten/zaaiwerkgroep

De drachtplanten/zaaiwerkgroep draagt, o.a. in overleg met de gemeente, zorg voor het inzaaien van braakliggende terreinen en stroken grond met bijvriendelijke en drachtrijke bloemen. Ook plant de werkgroep bomen aan langs (nieuwe) wegen in en om Deurne.De drachtplanten/zaaiwerkgroep draagt zo bij aan een afwisselend en drachtrijk gebied voor de bijen. 

Opleidingenwerkgroep

De opleidingenwerkgroep regelt de jaarlijkse Basiscursus Bijenhouden en organiseert en verzorgt andere aanvullende cursussen als daar behoefte aan is. De deelnemers aan de basiscursus worden meestal lid van een bijenhoudersvereniging en zorgen zo voor de aanwas van nieuwe leden. De opleidingenwerkgroep verzorgt ook de verenigingsvolken gedurende het praktijkdeel van de basiscursus. De honing wordt verkocht via de bloemenmarktenwerkgroep. Deze verkoop levert de vereniging extra inkomsten op.

Bijenhal

Heb je aan huis geen gelegenheid om bijenvolken te plaatsen, dan kun je met de beheerder van de Bijenhal de mogelijkheid bespreken om een of meerdere bijenvolken in de Bijenhal op de ‘Ossenbeemd’ te plaatsen. Aan het plaatsen van bijenvolken op de ‘Ossenbeemd’ zijn geen kosten verbonden.

Verenigingsmaterialen

De vereniging beschikt over een aantal gereedschappen en hulpmiddelen zoals een honingslinger, kunstraatpers, een was-smelter welke door alle leden gratis gebruikt kunnen worden. Bijgevoegd is de regeling voor het lenen van alle gereedschappen en hulpmiddelen van de vereniging. 

Website/PR

De vereniging heeft een eigen website, www.bijendeurne.nl. Op de website staan wetenswaardigheden over onze vereniging, bijenhouden en verenigingsactiviteiten vermeld.

Jaarkalender

Ieder jaar wordt een jaarkalender gemaakt met daarop de data van de open huis dagen (met iedere eerste zondag van de maand het koffie-uurtje, de data van de bestuurs- en ledenvergaderingen, DAS-lezing, cursusdata, etc.) Bijgevoegd is de jaarkalender 2018. 

1e Zondag van de maand

Vanaf 11.00 uur is er iedere 1e zondagmorgen van de maand een gezellig koffie-uurtje. Iedereen is van harte welkom. We praten onderling over van alles en nog wat, maar toch vooral over bijen. In de middag (13.00-16.30 uur) zijn steeds wisselend drie leden van Ambrosius aanwezig om gastheer te zijn voor bezoekers van het terrein de ‘Ossenbeemd’. In het begin van het jaar wordt een lijst verzonden wanneer ieder lid aan de beurt is voor de zorg van deze middag.

Ambrosiusfeestavond

Ambrosius is de patroonheilige van de imkers. Een legende vertelt dat boven de wieg van Ambrosius een zwerm bijen vloog. De bijen druppelden honing in de mond van de baby, vandaar dat men spreekt dat de redevoeringen van deze heilige "zoet als honing" waren. Zijn feestdag is op 7 december. De vrijdag na Sinterklaas vieren wij het Sint Ambrosiusfeest. Tijdens deze gezellige avond met diner worden de diploma’s aan de geslaagde cursisten van de Basiscursus Bijenhouden uitgereikt. Een loterij is ieder jaar de apotheose van de avond.

Contributie

De jaarlijkse contributie voor de leden bedraagt thans € 15,00. In de maand maart ontvang je een factuur van onze penningmeester. 

Slot

Heb je nog bepaalde vragen, dan vinden we het fijn als je contact opneemt met één van de bestuursleden of één van de contactpersonen van de diverse werkgroepen. Wil je gebruik maken van de Bijenhal, neem dan contact op met Jan Berkers. Wil je een mooie (bijen)foto of artikel op de website plaatsen, neem dan contact op met Frans van Bussel. Wil je als vrijwilliger actief worden in onze vereniging, dan kun je terecht bij ondergetekende.

Namens alle leden en collega imkers wensen wij je veel succes en plezier toe met het bijenhouden en bij onze bijenhoudersvereniging! 

 

 

 

Zoeken