Contributie

De jaarlijkse contributie voor de leden bedraagt € 15,00. In principe in de maand maart ontvang je een factuur van onze penningmeester. Dit bedrag kan over gemaakt worden op rekening: NL57RABO0110873521.

Inmiddels wordt het bedrag door middel van automatisch incasso betaald. Nieuwe leden wordt gevraagd daartoe een incassomachtiging aan de vereniging te verstrekken. Uiteraard met de mogelijkheid deze machtiging indien gewenst weer in te trekken.

Zoeken