Studieclub

Op verzoek van de Studieclub heeft er onlangs een evaluatie plaatsgevonden met het bestuur en Math Gobbels en Harrie Martens.

Gelet op de hoeveel tijd en werk die er in de Studieclub gaat zitten en de relatief geringe respons  van de leden op de initiatieven van de Studieclub is besloten om de Studieclub in haar huidige vorm en samenstelling op te heffen. Indien er bepaalde initiatieven vanuit de leden komen om een bijeenkomst voor leden te organiseren over een specifiek en interessant ‘bijen’ onderwerp is dit in overleg met het bestuur altijd mogelijk. Het bestuur beraad zich over een mogelijk andere opzet van de Studieclub.

Zoeken