Activiteiten door Corona op laag pitje

Als gevolg van Corona zijn de activiteiten binnen onze vereniging nagenoeg geheel stil komen te liggen. Een aantal malen hebben we een koffie-uurtje en openhuis dag kunnen organiseren, maar vanwege een positief geteste Ossenbeemd vrijwilliger is de Ossenbeemd op dit moment zelfs geheel voor publiek gesloten.

We hopen natuurlijk dat we op korte termijn weer activiteiten op kunnen pakken.

Op dit moment loopt de Rabo ClubSupport actie. Elke stem op onze vereniging levert voor ons een bedrag op dat de Rabobank uitkeert als steun voor het uitvoeren van onze activiteiten. Voor dit jaar hebben we aangegeven het bedrag te besteden aan het repareren van het dak van de bijenhal.

We hopen natuurlijk op een mooie opbrengst.

Zoeken