Nieuws

Glucosesiroop

Op 9 juni jl. is het HMF gehalte van de vorig jaar door de vereniging verkochte glucosesiroop

door NutriControl geanalyseerd en vastgesteld op 24,0 mg/kg.
Imkerpedia geeft aan dat een gehalte aan HMF waarboven de stof giftig is voor (vooral jonge) bijen rond de 20 mg/kg ligt, andere bronnen geven een schadegrens aan van rond de 30 mg/kg. Het bestuur is van mening dat er geen enkel risico gelopen mag worden met onze bijen en adviseert de leden om deze glucosesiroop niet langer te gebruiken.  

Zoeken