Praktische informatie

Contributie

De jaarlijkse contributie voor de leden bedraagt € 15,00. In principe in de maand maart ontvang je een factuur van onze penningmeester. Dit bedrag kan over gemaakt worden op rekening: NL57RABO0110873521.

Zoeken