Praktische informatie

Zondagmiddag bezetting

Beste college Imkers van Ambrosius Peelland,
Onze vereniging maakt dankbaar gebruik van de Ossenbeemd als thuisbasis voor vergaderingen, cursussen en gezellige bijeenkomsten. Als tegenprestatie voor dit regelmatige gebruik vraagt de Stichting Ossenbeemd dat wij één zondagmiddag in de  maand voor personele bezetting zorgen op het terrein. Het bestuur rekent erop dat de leden hieraan mee werken, zodat iedereen niet meer dan één keer per jaar op een zondagmiddag aan de beurt komt. Voor enkele leden geldt echter dat zij vanwege fysieke problemen hier niet toe instaat zijn. Ook kunnen wij ons voorstellen dat wanneer je al op heel veel andere momenten voor de vereniging bezig bent je liever van deze zondagsdienst wil afzien.
Mocht je om die reden niet willen deelnemen, of fysiek niet ertoe in staat bent, wil je dit dan aan mij mailen, dan zullen we je niet op de aanwezigheidslijst opnemen.

Val je niet onder bovenstaande groep, en mocht je toch niet willen meedraaien, kun je dit ieder haar afkopen door binnen 14 dagen nadat je op de lijst geplaatst bent, €15,00 te betalen onder vermelding van afkoop zondagmiddag.

Begin van het jaar wordt een lijst met je participatie aan jullie gezonden. Die kan in de loop van het jaar wijzigen vanwege bovengenoemde. Je kunt wanneer je op de geplande datum verhinderd bent, een ander lid vragen met je te ruilen. Wil je dit dan aan mij doorgeven, zodat de lijst weer up to date gemaakt kan worden.

Wellicht komt bovenstaande regeling je wat rauw op het dak vallen, maar in de afgelopen jaren is gebleken, dat een aantal van onze leden zonder reden weg blijft, waardoor Harrie Martens, die trouw élke keer aanwezig is er in  zijn eentje voor staat.
Ben je bereidt om nog een extra keer te komen, dan zouden we het fijn vinden als je dit ook wilt aangeven.
Met vriendelijke groet, namens het bestuur,  (info@bijendeurne.n.)
Rekening nummer Ambrosius Peelland :  NL57RABO 0110873521

Indeling zondagdienst 2017

Zoeken